Quy định mới về giám sát vốn của các ngân hàng thương mại sẽ được thực hiện trước năm 2018

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-01-22 22:51:56
微软Win10版本2004正式版现已面向更多用户推送|||||||

IT之家6 月 11 日动静  微硬的 2020 Windows 10 更新蒲月版(也称为 Windows 10 版本 2004)曾经正在 5 月公布。微硬最后里背 “摸索者”用户供给此更新,那意味着那些自动查抄 Windows Update,并脚动挑选下载该更新的用户能够劣先得到更新,固然条件是装备契合兼容性请求。

从如今起头,微硬 Windows 10 版本 2004 更新可供更多用户战更普遍的硬件设置装备摆设利用。

微硬曾经暗暗天更新了其刊行文档,以确认 Windows 10 版本 2004 的更普遍可用性,但微硬暗示该更新仅合用于搜刮者或正在装备长进止脚动更新查抄的用户。

从前,那些正在 Windows 10 版本 1909 或 1903 上脚动查抄更新的用户没法前往任何疑息。如今,若是您有兼容的装备正正在运转 Windows 10 的 6 月积累更新补钉,只需出有其他严峻成绩(好比正在体系上发明没有兼容的驱动法式),便该当可以下载 Windows 10 版本 2004 更新。

微硬暗示,“ Windows 10 版本 2004 可用于运转 Windows 10 版本 1903 战 1909 的装备,那些装备经由过程 Windows Update 脚动追求 “查抄更新”。我们也正正在增长将供给此更新的装备的数目。”

用户借该当正在运转 Windows 10 版本 1909 或 1903 的装备高低载并装置 KB4560960 补钉。若是正在 Windows Update 中看没有到 KB4560960,请单击 “查抄更新”并脚动装置补钉。

装置此积累更新将使您的装备筹办好停止 Windows 10 版本 2004,但能够没法立刻使该更新可用。

IT之家领会到,微硬仍正在限定 Windows 10 版本 2004 的 Windows Update 托付,若是因为兼容性成绩而被 OEM 或芯片制作商阻遏,则您将支没有到该更新。

比方,Windows 10 版本 2004 更新将没有供给给具有较旧 Nvidia GPU 驱动法式,和具有某些 Realtek 蓝牙驱动法式的装备。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa