Giám đốc Thống kê Ma Jiantang Hồ sơ Q&A về hoạt động của nền kinh tế quốc gia năm 2013 | 2013 | Kinh tế quốc dân | Q&A

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-12 19:46:45
7月我国国际货物和服务贸易顺差3756亿元|||||||

新华社北京8月28日电(记者 刘开雄)国度中汇办理局28日数据显现,2020年7月,我国国际出入心径的国际货色战办事商业逆好3756亿元。

数据显现,2020年7月,我国国际出入心径的国际货色战办事商业支出17574亿元,收入13818亿元。此中,货色商业逆好4510亿元,办事商业顺好754亿元。

按美圆计值,2020年7月,我国国际出入心径的国际货色战办事商业逆好536亿美圆。此中,货色商业逆好643亿美圆,办事商业顺好108亿美圆。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa