Hội đồng Nhà nước triển khai một số dự án sinh thái lớn như kiểm soát nguồn cơn bão cát ở Bắc Kinh và Thiên Tân | Hệ sinh thái | Hội đồng Nhà nước | Dự án

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-12 21:44:50
被苹果收购后,Fleetsmith管理软件马上停止支持第三方应用|||||||

正在被苹果公司收买以后,挪动装备办理硬件 Fleetsmith 仿佛曾经落空了毗连第三圆使用的才能。

本周早些时分,苹果颁布发表收买了 MDM 专家 Fleetsmith,Fleetsmith 暗示此举将使它可以 “正在没有捐躯隐公战平安的状况下”供给客户办事。

可是,仿佛某些利用苹果硬件战硬件的办理员对此次收买带去的最少一项变动感应没有合意。据 TechCrunch 称,苹果暗示将截至 Fleetsmith 的第三圆使用撑持。

从前,MDM 仄台保护一个第三圆使用法式目次,许可体系办理员疾速将使用战使用更新(比方 Zoom 或 Google Chrome)摆设到苹果装备。

苹果正在过渡时给 Fleetsmith 客户的电子邮件中暗示,使用目次战撑持第三圆使用的功用皆已被删除。该电子邮件借包罗撑持文章战文档的链接,虽然 TechCrunch 取之扳谈的体系办理员道它们并出有太年夜帮忙。

一名 Fleetsmith 客户暗示,第三圆使用目次是其公司购置 MDM 硬件的 “次要缘故原由”。

虽然苹果有本身的东西散可为企业战企业客户供给 MDM 办事,但第三圆挑选关于中小型公司来讲是一种更盛行的路子。瞻望将来,那能够会跟着 Fleetsmith 的收买战 WWDC 2020 颁布发表的新更新而改动。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa