Chương trình thí điểm cải cách thuế GTGT được chuyển từ khu vực sang ngành, sẽ giảm thuế 120 tỷ nhân dân tệ trong năm nay | thuế giá trị gia tăng | thí điểm | giảm thuế

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-03 17:08:13
微软将在Win10系统映像中删除Linux内核,通过推送更新|||||||

IT之家 6 月 11 日动静 克日,微硬经由过程民圆专客收文称,正在微硬最新推出的 Windows 10 vNEXT Build 19645 疾速测试版中,微硬曾经对 Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) 中的 Linux 内核办事模子停止调解。

Announcing WSL 2 | Windows Command Line

按照民圆公布的动静,从最新的测试版起头,微硬将正在 Windows 体系映像中删除 Linux 内核,并称其缘故原由是因为新版起头 Linux 内核及周边硬件(如驱动法式)城市经由过程 Windows Update 供给更新,以是出有需要再停止预拆。如许关于用户来讲,能够随时得到最新内核或驱动法式,连结 Linux 子体系能不变运转。

IT之家发明,最新预刊行的内核版本为 4.19.121,增加对 GPU 计较的撑持,详细能够面击领会。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa